Αναγνώστες

Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Αιολείς

Ίωνες και Αιολείς

Οι Ίωνες υπήρξαν μια από τις λαμπρότερες πτέρυγες του Ελληνισμού.

Από τους Ίωνες προήλθαν και οι Αθηναίοι, που τα έργα τους εφώτισαν όλην την ανθρωπότητα.

Οι κυρίως Ίωνες, κρατούντες στα μικρασιατικά παράλια, ακτινοβολούσαν τηn λάμψι τους προς ανατολάς, αλλά και προς όλα τα σημεία της ανθρωπότητας.

΄Εδωσαν, υψηλή αρχιτεκτονική, γλυπτική, φιλοσοφία, ποίησιν, ιστορία, μαθηματικά, αστρονομία, και γενικά, γράμματα και τέχνες.

Οι κορυφαίοι Έλληνες αρχιτέκτονες, γλύπτες ποιητές και επιστήμονες, ήσαν Ίωνες. Θεωρώντας και τους Αθηναίους Ιωνικής καταγωγής, μαζί με τον Όμηρο και τους κυρίως Ίωνες σοφούς και μαθηματικούς, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι οι Ίωνες αποτελούσαν την αριστοκρατία των Ελλήνων, αλλά και την βάσι του ελληνικού θαύματος.Οι Αιολείς εξάλλου, ήσαν ένα από τα τέσσερα κύρια πελασγικά φύλα, τα οποία έφθασαν μέχρι των ιστορικών χρόνων. Τ' άλλα τρία ήσαν: οι Αχαιοί, οι Δωριείς και οι Ίωνες.

Κατά τους ιστορικούς πλέον χρόνους όλοι ελέγοντο Έλληνες, είχαν κοινήν εθνική συνείδησι κι εδρούσαν από κοινού.

Οι Αιολείς είχαν το προβάδισμα των μετακινήσεων, εν σχέσει με τα άλλα φύλα κι η παρουσία τους υπήρξεν εντονωτάτη στην Πελοπόννησο, στην Μικράν Ασίαν, στην Μεγάλην Ελλάδα και γενικώς, στον Ελληνικό χώρο. Η πολιτιστική τους ακμή ήτο πρώιμη, αλλά και εξαιρετική. Είχαν επίσης ένα είδος πρωτοπορίας στην αρχιτεκτονική, στις τέχνες και στα γράμματα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, οι κτίσεις τους σιγά σιγά εσυρρικνώνοντο. Εν τούτοις διετηρήθησαν αδιαφοροποίητοι, στην Αιολική Γη, την περιοχή της Σμύρνης δηλαδή, μέχρι και των νεωτάτων ιστορικών χρόνων.

Οι Αιολείς ήσαν λαός φιλόξενος, φιλειρηνικός και υπερήφανος, με ροπή προς τις καλές τέχνες.

Όντες άκρως ευγενικοί, απερροφώντο ήρεμα και αθόρυβα από τα άλλα ισχυρότερα αδελφά φύλα, με τα οποία είχαν συγχρωτισμό. Εν τούτοις, κατώρθωσαν να επιβιώσουν ως "Αιολείς" στην μικρασιατική χερσόνησο, μέχρι και της εποχής των περσικών πολέμων και περισσότερο. Συνεπορεύοντο δε, στις δύσκολες στιγμές τους, πάντα με τους Ίωνες.

Γενικώς οι Αιολείς, εκτός της λαμπρής αποικιστικής τους δραστηριότητος, ήσαν οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της "Καλλιτεχνικής Ελλάδος".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου